Bujinkan

Die Schulen Jahresthema      
1992 - Schwert
1993 - Rokushaku Bojutsu
1994 - Yari, Kodachi
1995 - Naginata, Daisho Sabaki Gata
1996 - Biken
1997 - Jojutsu
1998 - Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu
1999 - Kukishinden Ryu Happo Hiken Jutsu und langes Seil
2000 - Koto-Ryu Koppojutsu, Gikan-Ryu und Gyokushin-Ryu, Teppan und Ninja-Tou
2001 - Gyokko-Ryu Kosshijutsu und Daishou
2002 - Hontai Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu, Daishou und Hakama
2003 - Juppou-sesshou, Kunai, Ninja-Tou, Tessen, Kyoketsushoge
2004 - Roppou Kuji no Biken, Shinai
2005 - Gyokko Ryu Kosshijutsu, Bo, Tachi und Taijutsu
2006 - Shinden Fudo Ryu (Ken und Taijutsu)
2007 - Kukishinden Ryu
2008 - Togakure Ryu, Bushiwa
2009 - Saino Kon Ki – "Talent/Fähigkeit" i.V.m. "Geist/Seele" "Fassungsvermögen/Aufnahmefähigkeit"
2010 - Rokkon ShoJo ...sollte als Weg zum Glücklichsein verstanden werden. Das Kanji “kon” bezieht sich auf die innere Seele und kann übersetzt werden als: "die Essenz des Lebens (Seele) ist Glück."
2011 - Kihon Happo (Taijutsu der 6 Schulen) und Ninja To (vorbehaltlich weiterer Ergänzungen)